Poniższy licznik przedstawia roczne zużycie ropy naftowej na świecie. Standardowa jednostka objętości w przemyśle naftowym to "baryłka", czyli ok. 159 litrów.

Roczne zużycie ropy naftowej, podzielona przez 365. Następnie dzieli się przez godziny minuty i sekundy.